Mühür, Milli İradenin Zorunlu Unsuru mudur?

Seçim hukukunda şekil önemlidir. Bu bağlamda oy pusulalarının şekli, nasıl oy kullanılacağı, oy pusulaları ve zarfların hangilerinin geçerli, hangilerinin geçersiz olacağı ve benzeri birçok konu seçim mevzuatında ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Milyonlarca seçmenin oy kullandığı dikkate alındığında, oy kullanma şeklinin ve oy pusulalarının standart olması ve kurallarına bağlanması yerinde bir düzenlemedir.

Oy pusulalarının geçerli olup olmadığı konusunda ilgili kurullara geniş takdir yetkisi verilmesi hukuka uygun değildir. Seçimin denetlenmesi zorlaştırır.

Mühürsüz oy pusulaları ve zarflarından söz ediyoruz.

Seçmen, iradesini oy pusulası ile ortaya koyar.

Oy pusulasındaki şeklin amacı seçmen tercihini doğru ve kuşkuya yer bırakmayacak biçimde yansıtmaktır.

Pusula ve mühür, seçmen tercihini doğru biçimde yansıtmaya hizmet ettiği ölçüde meşrudur.

Oy pusulası amaç değil, araçtır. Amaç milli iradenin sandıkta doğru biçimde ortaya konmasıdır.

Oy pusulası ve zarflarına mühür basılması gerektiği kanunda yer almaktadır. Pusulada mühür bulunmaması bir eksikliktir. Ancak seçmen iradesini geçersiz kılacak bir eksiklik olarak kabul edilmemelidir.

Sandığa giderek kurallara uygun oy kullanan vatandaşın tercihi, kendisinden kaynaklanmayan hata ve noksandan dolayı tercihi geçersiz sayıldığında, temel bir hak olan seçme hakkının ihlal edilmiş olduğu ortadadır.

Mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili itirazları bu açıdan değerlendirdiğimizde, meşru vasıtayla hak arama yerine, referandum sonucunu iptal ettirmenin ucuz bir yöntemi olarak tercih edildiği anlaşılacaktır.

Oy pusulası ve zarflarına CHP'li üyelerin de bulunduğu sandık kurulları tarafından mühür basılmaması eksikliktir. Fakat YSK'nın bastırdığı ve sahte olduğu ispat edilmemiş oy pusulalarının salt bu nedenle geçersiz sayılması da hakkaniyete aykırıdır.

Mühürsüz oy pusulalarının kaç adet olduğu henüz belirlenmiş değildir. Referandum sonucunda evet oylarının hayır oylarından bir milyon üç yüz seksen bin adet fazla olduğu dikkate alındığında, CHP'nin bir buçuk milyon mühürsüz oy pusulasının varlığını iddia etmesindeki hinlik ortadadır.

Mühürsüz oy pusulalarının miktarını belirleyebilmek için elli milyon oyun yeniden tek tek sayılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksinin kabul edilmesi durumunda ortaya çıkacak külfetin gereksizliği ortadadır.

Bir hatırlatma:

Her seçimde Erdoğan karşıtlığının ürettiği algı oyunlarından dolayı sandık kurullarının tamamının Ak Partili olduğunu sanan birçok kişi bulunmaktadır. Belirtelim ki, sandık kurullarında Ak Parti'nin CHP gibi bir asil ve bir yedek üyesi bulunmaktadır. Ayrıca CHP'nin, HDP'nin ve diğer partilerin müşahitleri sandık alanında bulunmaktadır. Aynı şekilde seçim kurullarında da partilerin üyeleri bulunmaktadır.

Yani, CHP'nin, HDP'nin müşahitleri itiraz haklarını kullandığında, karar verecek olan sandık kurulunda bu partilerden de üyeler bulunmaktadır. Aynı şekilde sandık kurulu kararlarını değerlendirecek olan seçim kurullarında da bu partilerin üyeleri vardır.

Fakat hayır cephesinin anlattıklarına inanacak olursak, Türkiye'de değil, kurmaca seçimlerin yapıldığı o çok sevdikleri Esed'in ülkesinde yaşadığımızı zannederiz! 

YORUMLAR
avatar
  • avatar
    Servet Kocaağa

    Hatırlarsanız 1994 yerel seçimlerinde Fatih belediye başkankığını Refah Partisi kazanmış ama DYP amblemindeki beygirin başı ters yöne bakıyor diye seçimlere itiraz etmiş, seçimler yenilenirken Anavatan Partisi muhafazar kesimden oy alabilecek biri olan Sadettin Tantanı yeni aday yapmış, kurulan haçlı ittifakıyla Erbakanın hakkı buz gibi yenmişti. Aynı seçim yanılmıyorsam Nevşehirdeki oy pusulalarında İşçi Partisi yer almadığı içinde yenilenmişti. Tabiîki aynı ittifak ve namussuzluklar tekrar edilmişti. Lafım size değil ama YSK nın kirli oyunları hatırlanırsa, bu uygulamalara göre bu referandumunda adıgeçen bölgelerde yenilenmesi gerekir. Aksi takdirde YSK geçmiş uygulamalarından özür dilemeli, devlet geçmişe dönük tamirini yapmalı. Yoksa vatandaşın oyunun geçersiz sayılması dürüst değil ama, kurumlarında bir ciddiyeti olmalı

    cevapla