Tarihte Bugün: 21 Nisan’da Bilmeniz Gereken 10 Olay

Tarihte Bugün: 21 Nisan’da Bilmeniz Gereken 10 Olay
21 Nisan tarihinde yaşanmış, bilmeniz gereken önemli 10 olayı sizler için derledik.
Son güncelleme: 21.04.2017 / 20:42:02

MÖ 753 - Romulus ve Remus, Roma'yı kurdular.

Roma'nın kuruluşu arkeolojiden ve filolojiden faydalanılarak araştırılabilirse de, bizzat Antik Romalılardan miras kalan geleneksel anlatılar şehrin en erken tarihini efsaneler ve mitlerle örülü bir şekilde açıklar.

Bu mitlerin en tanınmışı, Roma mitlerinin belki de en ünlüsü, dişi bir kurt tarafından emzirilen Romulus ve Remus kardeşlerin hikâyesidir. Bu hikâye daha sonraları, zamanda daha geri giden bir hikâye ile uzlaştırılıp, ikisi birlikte ikili bir söylence oluşturmuştur. Zamanda daha geriye giden bu hikâyeye göre Troyalı mültecî Aeneas Italya'ya kaçmış ve burada oğlu Lulus aracılığıyla Roma soyunu başlatmıştır.

1821- Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 Nisan'da idam edildi. Benderli Ali Paşa, padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdı.

Benderli Ali Paşa, sadrazamlığa getirildiğinde ortalık Yunan İsyanı nedeniyle karışıktı. Rum Patriği Grigoryos'un isyancı Mora'lılar ile haberleştiği ortaya çıkmış, azledilmesi ve idam edilmesine, yerine başka bir patrik seçilmesine dair bir ferman çıkarılmıştı.

Ferman, Divan-ı Hümayun tercümanı İstavraki Bey'e verilince sadrazama 'idam sözünden korkan cemaat başka patrik seçmez' diye bir uyarı yaptı. Bunun üzerine fermandan idam kararı çıkarıldı. İstavraki Bey patrikhaneye gidip azledilen patrik yerine Oyenos'u patrikliğe seçtirdi.

Azledilen patrik Grigoryos, divana getirilip sorgulandı. Suçunu inkar etmesine rağmen suçlu olduğu kesinleşince, patrikhaneden de yeni patrik seçildiği haberi gelince, suçları yüzüne okundu ve patrikhanenin orta kapısında 22 Nisan 1821'de idam edildi. Peşinden Kayseri, Edremit ve Tarabya psikoposları da Kaşıkçılar hanı önünde ve Parmakkapı'da aynı suçlardan idam edildiler.

Benderli Ali Paşa, olayları biraz daha deşince isyanın kökeninde Nişancı Mehmet Sait Halet Efendi'nin bulunduğu kanısına vardı ve padişah II. Mahmut'a onun idamını önerdi.

II. Mahmut, Benderli'ye hiç çaktırmamasına rağmen aslında Mehmet Sait Halet Efendi II. Mahmut ile konuşmuş ve onu ikna etmişti. Bu nedenle ertesi gün Nişancı yerine Sadrazam'ın azli ve sürgün kararı çıktı. Hemen Rodos'a sürüldü.

Yerine de Hacı Salih Paşa getirildi. Benderli Ali Paşa bir süre sonra Kıbrıs'a gönderildi ve hemen arkasından idamı için özel mübaşir ve padişah emri getirildi.

1920 - Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı.

Heyet-i Temsiliye, seçilen milletvekillerinin Meclis-i Mebusan'da "Müdafaa-i Hukuk" adında bir grup oluşturmasını istemekteydi. Buna karşın Meclis-i Mebusan'da böyle bir grup kurulamadı. Ancak heyet, yeniden açılan Osmanlı Mebusan Meclisi’ne üye olarak İstanbul’a gidecek olan mebuslarla görüşmeler yapmıştı. Heyet-i Temsiliye, hazırladıkları Misak-ı Milli’nin Mebusan Meclisi’nde kabul edilmesini sağladı.

Heyet-i Temsiliye'nin başkanı olan Atatürk, kendisinin Meclis-i Mebusan'ın başkanı seçilmesini ve Anadolu'da süren hareketin yasal olarak tanınmasını istiyordu. Ancak 18 Mart 1920'de İngiliz işgal kuvvetleri Meclis-i Mebusan'daki Heyeti Temsiliye milletvekillerini tutukladı ve sürgüne gönderdi. Bu tutuklamalardan sonra 18 Mart 1920'de Meclis-i Mebusan kapandı.

Atatürk, bunun üzerine Heyet-i Temsiliye'yi temsilen meclisi Ankara'da toplanmaya çağırdı ve 21 Nisan 1920'de yayınladığı bir bildiri ile meclisin 23 Nisan 1920'de toplanacağını duyurdu. 23 Nisan Cuma günü Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından dualar ile meclis açıldı.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Meclis-i Mebusan üyelerinden oluşan 324 milletvekili ile kurulan meclis, zorluklar nedeniyle 115 milletvekili ile açıldı. Aynı gün gerçekleşen toplantıda meclis adının "Türkiye Büyük Millet Meclisi" olmasına karar verildi.

1939 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde dünyanın en uzun beton anıtsal sütunu olan San Jacinto Anıtı'nın açılışı yapıldı.

1944 - Fransa'da kadınlar oy kullanma hakkını elde etti.

1957 - Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın başına getirildi.

1967 - Yunanistan'da darbe yapıldı. George Papadopoulos liderliğindeki albaylar cuntası yönetime el koydu, yedi yıl sürecek olan askeri rejim başladı.

1979 - İstanbul Boğazı'nda Rumen bandıralı Karpati şilebi ile demir yüklü Kemal Kefeli kosteri çarpıştı. Türk gemisi 17 mürettebatı ile battı iki denizcinin cesedi bulundu, beş kişi kayboldu. Rumen şilebi kaçarken polis motoru tarafından yakalandı.

1996 - Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev kendisine yönelik düzenlenen suikast sonucu şehit oldu.

2005 - TBMM Başkanlık Divanı, TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Onur Ödülünün Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verilmesini kararlaştırdı.

YORUMLAR
avatar
  • avatar
    Servet Kocaağa

    Cevher Dudayev son yüzyılın aklı başında tek kahramanı. Ne yazıkki zavallı insanlık onun kıymetini takdir edemedi.

    cevapla